TÜ eetikakeskuse ja Õiguskantsleri Kantselei ühiskonverents „Rahva tahe – seadustega kujundatav või väljendatav?"

28. novembril korraldavad Tartu ülikooli eetikakeskus ja Õiguskantsleri Kantselei Tallinnas ühiskonverentsi „Rahva tahe – seadustega kujundatav või väljendatav?". Konverents uurib, kas seadused peavad väljendama või kujundama rahva tahet?

Konverentsi eesmärk on juhtida tähelepanu väärtuste rollile Eesti seadusloomes. Konverentsi üheks ajendiks on ka viimaste kuude jooksul Eesti ühiskonnas laia kõlapinda saanud seadusemuudatused, kus väljendati sügavalt küsimust, kas seadus peaks kujundama või väljendama rahva tahet. „Laia diskussiooni on tekitanud nii alkoholipoliitika kui ka kooseluseadusega seonduv,“ tõi konverentsi üks korraldajaid, Tartu ülikooli eetikakeskuse projektijuht Triin Käpp näiteks.

Õiguskantsler Indrek Tederi sõnul väärivad konverentsil tõstatatavad küsimused, kuivõrd Eesti seadused ja ühiskonna väärtushinnangud on omavahel kooskõlas ja kas seadused peaksid kujundama väärtushinnanguid või vastupidi, õigustatult laiemat diskussiooni. Oma ettekandes arutleb ta väärtushinnangutele üle laiemalt, tõstatades küsimuse, et kas väärtused on ainult illusioon.

Konverentsil arutavad Eesti õigusvaldkonna eksperdid, väärtuste uurijad ja poliitikakujundajad, mil määral peavad seadused väljendama või kujundama rahva tahet. Tõstatatakse küsimus, kas seadused peavad lähtuma rahva enamuse tahtest või pidama silmas ka vähemuse kaitse vajadust? Vaatluse all on ka seaduste roll inimeste väärtushoiakute ja käitumise kujundamisel ning sellega seotud küsimus, kas õigusruum sõltub väärtusruumist või vastupidi.

Edasistest püüdlustest, kuidas Eesti õigusruum ja väärtusruum ühiste eesmärkide saavutamiseks võiksid üksteist täiendada, arutlevad Tartu ülikooli õigusteaduskonna professorid Lauri Mälksoo, Jaan Sootak, teaduste akadeemia uurija-professor Anu Realo, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Hent Kalmo ja riigikogu liige Rait Maruste. Paneeldiskussioonis kohtuvad justiitsministrid läbi aegade.

Konverentsi sissejuhatavad sõnavõtud teevad õiguskantsler Indrek Teder ja Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop.

Konverents „Rahva tahe - seadustega kujundatav või väljendatav?“ toimub 28. novembril algusega kell 9.30 Õiguskantsleri Kantseleis (Kohtu 8, Tallinn). Täpsema päevakava leiab TÜ eetikakeskuse veebilehelt.

Konverentsi korraldab Tartu ülikooli eetikakeskus koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga. Konverentsi läbiviimist toetab haridus- ja teadusministeerium.