Täna avatakse Vabaduse väljakul ainulaadne valgusskulptuur

Täna, 4. detsembri õhtupoolikul kl 16 avatakse Tallinnas Vabaduse väljakul valgusskulptuur “Lumarca lapsed”. Valgusskulptuuri eesmärgiks on juhtida avalikkuse tähelepanu muudatustele Eesti lapsi ja noori toetavas süsteemis ning Eesti-Norra koostööle selles valdkonnas.

“Lumarca lapsed” on disainerite Eva Tallo, Priit Tiimuse ja Toivo Pärnpuu poolt esmakordselt Eestis loodud ebatavaline valgusskulptuur. Skulptuuri nööridest ehitatud ruumiline ekraan annab vaatajale edasi kujutisi ning liikumist. Projektori abiga saavad tuhandete meetrite pikkustest nööridest valguskiired, mis kujutavad valgusefekte ja motiive, jättes mulje, et need justkui hõljuksid õhus.

Valgusskulptuur on pühendatud EMP ja Norra toetuste programmidele, mille tegevused on suunatud Eesti laste ja noorte abistamisele. Programmide raames arendatakse nii Eesti laste kui noorte abistamiseks mõeldud vaimse tervise teenuste süsteem. Lisaks ennetatakse käitumisprobleemide teket (eel)koolieas, abistatakse noori erikoolidest või vanglatest tavaellu naasmisel. Veel on programmidesse kaasatud tegelemine koduvägivalla ära hoidmisega ja selle ohvrite nõustamisega.

Õiguskantsleril ja lasteombudsmanil Indrek Tederil on hea meel, et EMP ja Norra toetuste programm keskendub just laste ja perede toetamisele ning probleemide ennetamisele. Paljud teenused, mida nii lapsed kui vanemad on kaua oodanud, saavad teoks tänu sellele programmile. “See on oluline, et uute teenuste arendamine toimub koostöös Norra ja teiste riikide spetsialistidega,” sõnas Teder. „Üheskoos tegutsemine võimaldab leida parimaid lahendusi ning ennetada vigu, mida mujal on tehtud,“ lisas ta.

Norra suursaadik Dagfinn Sørli sõnul on laste ja noorte vaimse tervise teema väljakutseks nii Eestis kui ka Norras. „Koostöö ning kogemuste vahetamine Eesti ja Norra spetsialistide vahel aitab leida parimad praktikaid, mis toetaksid abi vajavaid lapsi ja noori,“ rõhutab suursaadik.

Skulptuuri avavad Norra suursaadik Dagfinn Sørli ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Anne Kivimäe. Avamisel osalevad EMP ja Norra toetuste programmide Eesti koordinaatorid ja programmide partnerid Norra Tervishoiudirektoraadist ning Norra Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Liidust. Samuti on kohal EMP ja Norra toetuste koordinaatorid Lätist, Leedust, Rumeeniast, Sloveeniast ja Tšehhi Vabariigist. Lisaks on kohal ka valgusskulptuuri autorid Eva Tallo, Priit Tiimus ja Toivo Pärnpuu.

Skulptuuri avamine juhatab sisse reedel, 5. detsembril toimuva konverentsi “Laste ja noorte heaolu parandamine ning sotsiaalse tõrjutuse ennetamine” Nordic Hotel Forumis (Viru Väljak 3).

Lisainfo:
Piret Marvet
Nõunik
Kuninglik Norra Saatkond
[email protected]
+372 5567 2476