Sven Kõllamets

Hariduskäik

 
Alates 2012 Tallinna Tehnikaülikool, õigusteadus
2002 Tallinna Tehnikaülikool, geenitehnoloogia, lõpetamata

Teenistuskäik

 
Alates 01/2019 Õiguskantsleri Kantselei, puuetega inimeste õiguste valdkonna nooremnõunik
09/2018-12/2018 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nooremnõunik
Alates 08/2016 AS Põlva Haigla, kogemusnõustamisteenuse pakkuja
Alates 04/2016 FIE Meelika Siilsalu, juriidiline ja kogemusnõustaja
Alates 12/2014 MTÜ Händikäpp, kogemusnõustaja ja -koolitaja
2012-2015 MTÜ TTÜ Üliõpilasküla, juhatuse liige, tudengiesindaja
2012-2013 MTÜ Händikäpp, kogemusnõustaja ja -koolitaja
Alates 2010 Tallinna Tehnikaülikool, erialaste üliõpilaste nõustaja
2007-2011 MTÜ TTÜ Üliõpilasküla, juhatuse liige, tudengiesindaja
2005-2006 MTÜ Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, teadur
2004-2005 Praktika prof. Raivo Vilu uurimisgrupis (E. coli)
Teenistusülesanded
  • sotsiaalkindlustusõiguse, sotsiaalhoolekandeõiguse, terviseõiguse, puuetega inimeste õiguste edendamise, kaitse ja seire valdkonnas
  • teised sotsiaalsete õiguste osakonna pädevuses olevad küsimused
  • Ametijuhend