Struktuur

Õiguskantsleri Kantselei struktuur ja teenistuskohad alates 01.01.2019

 

Ametikoha/töökoha nimetus ja struktuuriüksus

Ametikohad

Töökohad

Juhtkond

   

õiguskantsler

1

 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik, õiguskantsleri kantselei direktor

1

 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik

1

 

arendus- ja välissuhete juht-õiguskantsleri nõunik

1

 

NHRI valdkonna juht  

1

 

õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht

 

1

Sotsiaalsete õiguste osakond

   

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

4

 

puuetega inimeste õiguste valdkonna juht

1

 

puuetega inimeste õiguste valdkonna nõunik

1

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

   

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

6

 

Õiguskorra kaitse osakond

   

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

9

 

infoühiskonna nõunik

1

 

Kontrollkäikude osakond

   

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

5

 

Laste ja noorte õiguste osakond

   

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

4

 

Üldosakond

   

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

finantsnõunik-pearaamatupidaja

 

1

referent

 

1

asjaajamise referent

 

2

taristuspetsialist

 

1

vastuvõtu referent

 

1

transpordi- ja logistikaspetsialist

 

1

keeletoimetaja

 

1

Õigusteenistus

   

teenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

3

 

Kokku ameti-ja töökohti

46

9