Struktuur

Õiguskantsleri Kantselei struktuur ja teenistuskohad alates 16.09.2021

 

Ametikoha/töökoha nimetus ja struktuuriüksus

Ametikohad

Töökohad

Juhtkond

   

õiguskantsler

1

 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik, kantselei direktor

1

 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik

1

 

välissuhete ja arendusjuht

1

 

NHRI valdkonna juht  

1

 

puuetega inimeste õiguste valdkonna juht 1  
vanemnõunik 1  
kommunikatsioonijuht   1

Sotsiaalsete õiguste osakond

   

osakonna juhataja

1

 

vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

6

 

puuetega inimeste õiguste valdkonna nõunik

1

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

   

osakonna juhataja

1

 

vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

5

 

Õiguskorra kaitse osakond

   

osakonna juhataja

1

 

vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

7

 

Kontrollkäikude osakond

   

osakonna juhataja

1

 

vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

5

 

Laste ja noorte õiguste osakond

   

osakonna juhataja

1

 

vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

4

 

Üldosakond

   

osakonna juhataja, personalijuht

1

 

finantsnõunik

 

1

projektijuht

 

1

teabehalduse spetsialist

 

2

taristuspetsialist

 

1

vastuvõtu referent

 

1

transpordi- ja logistikaspetsialist

 

1

keeletoimetaja

 

1

Õigusteenistus

   

teenistuse juhataja

1

 

vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

3

 

Ameti- ja töökohti kokku

45

9

Kõik ametnikud on ühtlasi õiguskantsleri nõunikud õiguskantsleri seaduse mõttes.