Statistika ja uuringud

<< tagasi laste ja noorte õiguste lehele

 

Alateemad:

 

Andmete ja uuringute puhul on esitatud valik valdkondlikust statistikast ja uuringutest. Täpsemate selgituste ja lisainfo saamiseks palume pöörduda vastava asutuse või ametkonna poole.

 


 

1. LAPS JA PERE

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus,
täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
0. ÜLDANDMED
 
Laste arv kokku
Aasta alguse
seisuga
243640
244403
246991
249780
252117
 
Lastega leibkondade arv (tuhat)
 
155,9
154,0
153,7
153,2
155,7
 
Elussündide arv
 
13 551
13 907
14 053
13 784
14 367
1.1 Õigus vanematele
 
Alaealiste lapsendatud laste arv
Kokku (aasta jooksul)
94
93
107
71
85
 
 
 
 peresisene Eestis
46
43
69
37
63
 
 
 
uude perre Eestis
43
45
27
33
22
 
 
 
uude perre välisriiki
5
5
11
1
0
 
Vanematega seotud kohtuvaidluste arv
Aasta jooksul lahendatud
suhtlus- ja hooldusõigusega seotud vaidlused
764
939
1 123
1 216
1 234
 
 
 
Aasta jooksul lahendatud elatisega seotud vaidlused
2 187
2 685
2 968
3 076
2 544
 
Lapsed, kelle puhul on määratud kohtumenetlusaegne elatisabi
aasta jooksul
383
429
456
586
524
 
Lapsed, kelle puhul on määratud täitemenetlusaegne elatisabi
aasta jooksul
..
..
..
3 713
4 679
 
Lahus elavate laste ja vanemate suhtlemise piisavus laste hinnangul (laste osakaal kes kohtuvad lahus elava vanemaga piisavalt)
LÕVU
emaga
 
 
 
 
55%
 
 
isaga
 
 
 
 
41%
1.2 Asendushooldus 
 
Perekonnast eraldatud 0-17 aastaste laste arv
aasta jooksul
...
...
353
267
287
 
Turvakoduteenusel viibinud laste arv
aasta jooksul
..
..
816
703
850
 
Eestkostel olevate 0-17aastaste laste arv
aastalõpu seisuga
 …
1 276
1 264
1 284
 
Perekonnas hooldamisel olevate 0-17aastaste laste arv
aastalõpu seisuga
. ..
 197
174
144
 115
 
Asenduskodus/perekodus olevad 0-17aastased lapsed
aastalõpu seisuga
861
872
862
821
801
 
Registrisse kantud aktiivsete hooldusperede arv
(31.01.2019 seisuga)
 ..
 ..
 ..
 ..
 28
 
Registrisse kantud aktiivsete lapsendajate arv
(31.01.2019 seisuga)
 ..
 ..
 ..
 ..
 75
1.3 Vanemaharidus ja tugi vanematele
 
Vanemaharidusprogrammides/koolitustel osalejate arv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imelised aastad
0
119
243
399
500
 
Lapsevanemad, kes tunnevad lapsevanemana, et vajaksid kellegi abi ja tuge
Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud mõnikord või sageli
 
 
 
 
30,5%
 
 
 
…mehed
 
 
 
 
20,5%
 
 
 
…naised
 
 
 
 
39,1%
 
Lapsevanemad, kes tunnevad, et vajaksid  nõu ja abi, ent ei tea, kuhu või kelle poole pöörduda   
Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord
 
 
 
 
23,9%
 
 
 
…mehed
 
 
 
 
15,2%
 
 
 
…naised
 
 
 
 
31,5%
 
Lapsevanemad, kes tunnevad, et vajaksid  nõu ja abi, ent ei söanda kellegi poole pöörduda
Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord
 
 
 
 
11,8%
 
Lapsevanemate osakaal, kes stressis või masenduses
Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord
 
 
 
 
43,1%
 
 
 
…mehed
 
 
 
 
31,3%
 
 
 
…naised
 
 
 
 
53,4%
 
Lapsevanemate osakaal, kes on rahul oma pereeluga
Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord
 
 
 
 
90,9%
 
 
 
…mehed
 
 
 
 
90,2%
 
 
 
…naised
 
 
 
 
91,4%
 
Lapsevanemad, kes rõõmustavad oma laste üle
Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul teinud sageli või mõnikord
 
 
 
 
97%
 
 
…mehed
 
 
 
 
95,5%
 
 
…naised
 
 
 
 
98,4%
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Triin Göttig, Triin Uusen-Nacke. /Justiitsministeerium
Osila, L., Turk, P., Piirits, M., Biin, H., Anniste, K., Masso, M. Praxis/ Sotsiaalministeerium
Sarv, M. Õiguskantsleri Kantselei Laste õiguste osakond/Õiguskantsleri Kantselei
Vanema hooldusõiguse määramise uuring (2013)
Espenberg, K., Soo, K., Beilmann, M., Linno, M., Vahaste, S., Göttig, T., Uusen-Nacke, T/ Justiitsministeerium
Muller, K., Henberg, A., Alekand, A. /Sotsiaalministeerium
Trummal, A. /TAI
Viia, A. /Sotsiaalministeerium
Turu-uuringute AS/Sotsiaalministeerium
Espenberg, K., Lees, K., Arrak, L., Aksen, M., Vahaste-Pruul, S. Tartu Ülikool /Sotsiaalministeerium
Kaha, K., Linno, T., Raju, M., Pärtel, K., Kall, K., Petti, K., Roosalu, T., Aavik, K., Uusma, H., Tiidenberg, K., Hansson, L., Salla, J. Sotsiaalministeerium, Faktum Ariko, TLÜ/Sotsiaalministeerium
Reinomägi, A. Õiguskantsleri Kantselei Laste ja noorte õiguste osakond/Õiguskantsleri Kantselei
Vainu, V., Järviste, L., Biin, H.Turu-uuringute AS, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium / Sotsiaalministeerium
 Sinisaar, H., Tammpuu, P./Sotsiaalministeerium
Derman, N., Hansson, L., Heinla, E., Helemäe, J., Järve, M., Laidmäe, V.-I., Taru, M., Vetik, R., Vöörmann, R. TLÜ, Sotsiaalministeerium/Sotsiaalministeerium
 
 

2. TERVIS

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
2.1 Sünnid, surmad
 
Oodatav eluiga sünnil
Keskmine
77,16
77,71
77,78
78,23
78,37
 
 
poistel
72,32
73,08
73,17
73,65
73,86
 
 
tüdrukutel
81,54
81,85
81,90
82,34
82,44
 
Madala sünnikaaluga (alla 2500gr) sündinud lapsed
 
659
624
600
594
618
 
Alaealiste rasedused
Alaealiste raseduste arv kokku
306
277
248
204
198
 
 
Alaealiste sünnitajate arv kokku
116
98
82
76
63
 
 
Alaealiste raseduste katkemiste/katkestamiste arv kokku
190
179
166
128
135
 
Laste suremus
SA
kokku (arv)
81
85
72
73
64
 
Imikute suremus
Imikusurmad kokku
36
35
33
32
23
 
 
Imikusurmad 1000 elussündinud kohta
2,7
2,5
2,3
2,3
1,6
 
Laste enesetappude arv (10-17aastased)
 
7
7
3
3
7
 
 
 
poisid
6
6
2
1
4
 
 
 
tüdrukud
1
1
1
2
3
 2.2 Haigestumine, vigastused
 
Lastega juhtunud vigastusjuhud
Kokku
..
..
50 238
50 589
49 622
 
Laste enesehinnanguline tervis
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes hindab oma tervist (heaks või väga heaks)
87,5
 
 
 
85,9%
 2.3 Laste vaimne tervis
 
Eluga rahulolu
11-,13- ja 15-aastaste poiste osakaal (%), kes on üle keskmise eluga rahul (10-pallisel skaalal kuus ja enam palli)
90,8
 
 
 
90,4
 
 
 11-,13- ja 15-aastaste tüdrukute osakaal (%), kes on üle keskmise eluga rahul (10-pallisel skaalal kuus ja enam palli)
84,8
 
 
 
83,7
 
Depressiivsete episoodide esinemine
11-,13- ja 15-aastaste poiste osakaal (%), kes on viimasel 12 kuul kogenud depressiivseid episoode
22,5
 
 
 
25,7
 
 
11-,13- ja 15-aastaste tüdrukute osakaal (%), kes on viimasel 12 kuul kogenud depressiivseid episoode
37,4
 
 
 
40
2.4 Vaktsineerimine
 
1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse järgi (%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difteeria ja teetanus
93,3
93,2
93,2
92,8
91,9
 
 
Läkaköha
93,3
93,2
93,2
92,8
91,9
 
 
Poliomüeliit
93,3
93,2
93,2
92,8
91,9
 
 
B-hepatiit
92,9
91,3
92,6
91,5
90,7
 
 
Haemophylus influenzae tüüp B (Hib)
93,3
93,1
93,2
92,8
91,9
 
 
Tuberkuloos
96,4
95,8
95,6
94,7
92,1
 
 
Rotaviirus
8,4
65,6
86,8
88,7
87,1
 
2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse järgi (%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difteeria ja teetanus
94,5
94
93,7
93,8
93,3
 
 
Läkaköha
94,5
94
93,7
93,8
93,3
 
 
Poliomüeliit
94,5
94
93,7
93,8
93,3
 
 
Leetrid, mumps, punetised
93,4
93,2
93,2
93,3
92,9
 
 
B-hepatiit
94,1
93,4
92,5
92,6
92,4
 
 
Haemophylus influenzae tüüp B (Hib)
95
94,1
93,8
94
93,3
 2.5 Laste tervisekäitumine
 
Kehaline aktiivsus
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes oli vähemalt 60 minutit päevas mõõdukalt kehaliselt aktiivne viie ja enamal päeval nädalas
40,2
 
 
 
41,1
 
 
 
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes oli vähemalt kaks korda nädalas intensiivselt kehaliselt aktiivne vabal ajal
67,2
 
 
 
69,6
 
Ülekaalulisus
11-, 13-, 15-aastaste ülekaaluliste sh rasvunud poiste osakaal (%), (enesehinnanguline)
16,6
 
 
 
20,6
 
 
 
11-, 13-, 15-aastaste ülekaaluliste sh rasvunud tüdrukute osakaal (%), (enesehinnanguline)
10,7
 
 
 
13,7
 
Sõltuvusainete tarvitamine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-aastaselt või varem esimest korda suitsu proovinud 15-aastaste poiste osakaal (%)
48,9
 
 
 
33,6
 
 
 
13-aastaselt või varem esimest korda suitsu proovinud 15-aastaste tüdrukute osakaal (%)
39,8
 
 
 
21,9
 
 
 
11-,13- ja 15-aastaste hulgas mittesuitsetajate osakaal (%)
92,1
 
 
 
91,3
 
 
 
11-,13- ja 15-aastaste hulgas alkoholi mittetarvitanute osakaal (%)
54,6
 
 
 
62
 
 
 
Elu jooksul kanepit tarvitanud 15-aastaste poiste osakaal (%)
29,2
 
 
 
20,2
 
 
 
Elu jooksul kanepit tarvitanud 15-aastaste tüdrukute osakaal (%)
19,3
 
 
 
14,1
 
Digimaailmaga seotud sõltuvuskäitumine
Olen proovinud internetis veeta vähem aega, kuid see pole õnnestunud (kogenud lapsed, 11-17a)
 
 
 
 
47%
 
Osakaal lastest, kes on täielikul rinnapiima toidul (%)
1 nädala vanuselt
88,7
87,9
86,3
84
84,1
 
 
1 kuu vanuselt
79,4
79,6
78,7
77,2
77,4
 
 
3 kuu vanuselt
64,2
63,3
65,1
63,7
64,7
 
 
6 kuu vanuselt
33,1
28,6
26,4
23,3
23,7
 
Osakaal lastest, kes on osalisel rinnapiimatoitul (%)
1 nädala vanuselt
...
...
...
...
...
 
 
1 kuu vanuselt
...
...
...
...
...
 
 
3 kuu vanuselt
16,6
17,6
18,3
18,5
18,4
 
 
6 kuu vanuselt
28,6
36
44,3
46,6
48,2
 
 
12 kuu vanuselt
19
25,5
31,9
31,6
33,7
 
Hommikusöögi söömine
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes söövad hommikusööki seitsmel päeval nädalas)
58,4
 
 
 
53,3
 
Puu- ja köögiviljade söömine
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes söövad puuvilju vähemalt üks kord päevas
32
 
 
 
41,4
 
 
 
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes söövad köögivilju vähemalt üks kord päevas
24
 
 
 
32,5
 
Maiustuste ja või magusate jookide tarvitamine
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes tarvitavad maiustusi ja/või magusaid jooke viiel või enamal päeval nädalas
45,2
 
 
 
42,7
 
Koolipäevade uneaeg
11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kelle uneaeg vastas soovitatavale või ületas selle
71,5
 
 
 
72,1
2.6 Tervishoiuteenuste kättesaadavus lastele ja lastega peredele
 
Ravijärjekorrad lastele eriarstide järgi
(keskmine ooteaeg päevades 01.01 seisuga)
 
 
 
 
 
 
 
Lastekirurgia (stats.)
204
46
37
49
45
 
 
Lastekirurgia  (amb.)
85
20
14
11
9
 
 
Pediaatria (stats.)
51
9
12
23
22
 
 
Pediaatria (amb.)
13
6
7
3
16
 
 
Otorinolarüngoloogia (päevaravi)
176
117
116
148
178
2.7 Puudega lapsed 
 
Puudega 0-17aastased lapsed
Laste arv kokku  aasta alguse seisuga
10 673
11 300
12 067
12 896
13 928
 
Puudega lapsed puudeliikide lõikes
Psüühikahäire (v.a vaimupuue)
1 339
1 421
1 599
1 861
2 361
 
 
 
Vaimupuue
236
278
340
393
275
 
 
 
Keele- ja kõnepuue
564
762
975
1201
1449
 
 
 
Kuulmispuue
263
256
257
254
265
 
 
 
Nägemispuue
181
169
160
160
156
 
 
 
Liikumispuue
924
912
892
937
938
 
 
 
Liitpuue
3 078
3 353
3 620
3 957
4 442
 
 
 
Muu
4 088
4 149
4 224
4 133
3 929
 
 
 
puudub, ei ole märgitud
113
 
Puudega lapsed puude raskusastme lõikes
Keskmine
4 257
4 626
4 846
5 000
5 133
 
 
 
Raske
5 677
5 968
6 533
7 164
7 986
 
 
 
sügav
739
706
688
732
809
2.8 Rehabilitatsiooniteenus
 
Rehabilitatsiooniteenust saanud 0-17aastased lapsed
 aasta jooksul
7 535
7 678
8 346
8 608
7 643
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Väärsi K, Kirpu V./ Tervise Arengu Instituut
Oja L, Piksoot J, Aasvee K, jt./ Tervise Arengu Instituut
Metsoja, A., Nelis, L., Nurk, E. /TAI
Rooväli L., Pisarev H., Suija K., Aksen M., Uusküla A., Kiivet R.-A. Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium
Panov, L. /TAI
Kallaste, E., Lang, A., Sõmer, M., Sandre, S.-L., Anspal, S., Vainu, V. Centar, Turu-uuringute AS. Sotsiaalministeerium   
Riigikontroll
Vorobjov, S. /TAI
Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile (2016)
Kantar Emor/ Sotsiaalministeerium, Haigekassa
Aasvee, K., Liiv, K., Eha, M., Oja, L., Härm, T., Streimann, K. /TAI
Uuetoa, M. /Sotsiaalministeerium
Lõhmus, L., Rüütel, K., Lemsalu, L. /TAI
Aasvee, K., Eha, M., Härm, T., Liiv, K., Oja, L., Tael, M. /TAI
Kobin, M., Allaste A.-A., Sooniste, T., Derman, N., Vainu, V., Reiska, E., Kaha, K., Araste, L., Saat, H., Vorobjov, S., Saar, U. TLÜ, TAI/TAI
Lumiste, K., Värnik, A., Sisask, M., Värnik, P. /Sotsiaalministeerium
Bruns, J.,Poolakese, A. GfK Custom Research Baltic /Sotsiaalministeerium
Lõhmus, L. /TAI
Lõhmus, L., Varava, L. /TAI, Eesti Haigekassa
Lõhmus, L., Varava, L. /TAI, Eesti Haigekassa
Aasvee, K., Streimann, K., Karelson, K., Oja, L., Trummal, A. /TAI
Allaste, A.-A., Kobin, M., Kolk, I., Altermann, M., Paakspuu, M., Võõbus, V., Kaha, K., Derman, N., Saar, U. TLÜ, TAI/TAI
Maser, M. /TAI
 
 

3. HARIDUS

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
3.1 Hariduse kättesaadavus
 
Laste arv koolieelsetes lasteasutustes
Kokku (tuhat)
68,8
68,3
67,6
66,9
65,9
 
Koolieelsete lasteasutuste arv
 
653
634
635
628
618
 
Õppijate arv
Üldhariduses kokku (tuhat)
142,5
145,9
149,2
153,3
156,7
 
 
põhikooliaste (tuhat)
116,3
120
122,9
126,4
129,3
 
 
gümnaasiumiaste (tuhat)
26,2
25,9
26,2
26,9
27,3
 
Õpingute katkestajad üldhariduses
 
474
411
348
321
350
 
Väljalangemine
Põhikoolist väljalangevus statsionaarse õppe 3.  kooliastmes (%)
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
 
 
Õppetöö katkestajate määr gümnaasiumis (väljalangevus gümnaasiumi 1. õppeaastal) (%)
1,1
0,9
0,9
0,8
1,0
 
 Koolid
Üldhariduskoolide arv kokku
528
518
519
517
518
 
 
neist erakoole
49
50
51
56
56
 
 
Põhikoolid
344
347
351
351
357
 
 
Gümnaasiumid
184
171
168
166
161
 
 
Eesti õppekeelega koolid
441
440
437
433
436
 
 
Muu õppekeelega koolid
13
16
18
19
19
 
 
Eesti/muu õppekeelega koolid
74
63
64
65
64
 
Õpilaskodude arv
 
 75
71
70
 67
 64
 
Õpilaskodu teenust kasutavate õpilaste arv
(7-17aastased)
2 008
1 869
1 806
1 648
1 430
 
Erivajadustega laste koolid kokku
 
38
36
38
38
39
 
 
erivajadustega laste põhikoolid
34
33
35
35
36
 
 
erivajadustega laste keskkoolid/gümnaasiumid
4
3
3
3
3
 
 
eesti õppekeelega koolid erivajadustega lastele
31
29
30
30
31
 
 
vene õppekeelega koolid erivajadustega lastele
2
2
2
2
2
 
 
eesti/vene  õppekeelega koolid erivajadustega lastele
5
5
6
6
6
 
Õpilaste arv erivajadustega laste koolides
 (tuhat)
3,2
3,2
3,2
3
3,3
 
Eriklasside arv (põhiharidus)
(sisaldab klassi liiki „ühe õpilaste õpetamisele keskendunud õpe“
1 248
1 295
1 441
1 686
1 690
 
Eriklassides õppivate õpilaste arv (põhiharidus)
(sõltumata vanusest)
5 685
5 688
5 789
6 162
6 252
 
Eriklasside arv (gümnaasium)
 HTM
 
7
5
5
5
5
 
Eriklassides õppivate õpilaste arv (gümnaasium)
(sõltumata vanusest)
48
47
45
47
56
 
Erivajadusega õpilaste arv tavaklassides
 HTM
(v.a HEV andekus; õppimine välisriigis)
 20 943
 20 655
21 696 
22 214 
23 629 
3.2 Kvaliteet
 
Logopeediteenust vajanud koolid
 HTM
 
385
351
350
345
 
Eripedagoogiteenust rakendanud koolid
 HTM
 
308
 
Psühholoogiteenust rakendanud koolid
 HTM
 
241
 
Sotsiaalpedagoogiteenust rakendanud koolid
 HTM
 
264
 
Kooliõe teenusega seotud laste arv ja kooliõdede ametikohtade arv
Õpilaste arv, II poolaasta
150567  
153415  
157308  
161014  
162030
 
 
Kooliõdede arv, II poolaasta
234
228
238
233
257
 
Kooliskäimise meeldivus
11-,13- ja 15-aastaste õpilaste osakaal, kellele meeldib väga või mõningal määral koolis käia
61,9
 
 
 
57,9
 
Kiusamine koolis
11-,13- ja 15-aastaste õpilaste osakaal, keda on viimase paari kuu jooksul vähemalt ühe korra koolis kiusatud
38
 
 
 
35,1
 
Kiusamisvabu programme rakendavad lasteaiad ja koolid (üldarv)
 
VEPA Käitumisoskuste mängu rakendavad koolid
20
21
42
46
39
 
 
KiVa programmi rakendavate koolide arv
15
29
36
45
67
 
 
Kiusamisest Vabaks lasteaiad
397
 439
 456
 465
  472
 
 
Kiusamisest Vabaks koolid
25
 81
 123
133
 143
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Sukk, M., Soo, K. Toimetajad Kalmus, V., Kurvits, R., Siibak, A. Tartu Ülikool
Lorenz, B., Osula, K., Leet, M., Eomäe, T., Kirna,  C. TTÜ/Kaitseministeerium, Eesti Interneti Sihtasutus
Lorenz, B., Kikkas, K., Sõmer, T., Osula, K., Veldre, A. TTÜ/Kaitseministeerium, Eesti Interneti Sihtasutus
Riigikontroll
Leppik, C., Haaristo, H.-S., Mägi, E. Praxis/HITSA
Kalmus, V., Karu, K., Komp, L., Runnel, P., Pruulmann-Vengerfeldt, P., Siibak, A., Ugur, K. Tartu Ülikool.
Kalmus, V.
Innove
Serbak, K. HTM
Serbak, K. HTM
Valk, A. HTM/Innove
OECD
OECD
Käger, M., Vollmer, M., Harjo, M., Pertšjonok, A., Gutman, K., Kaldur, K., Käsper, K., Grossthal, K., Rajaveel, L., Meiorg, M.; Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus/ HTM
Civitta Eesti AS/ HTM
Selliov, R. /HTM
Trummal, A. /TAI
Toots, A., Oja, M.,Idnurm, T., Lauri, T., Põder, K. Tallinna Ülikool/ HTM
Toots, A., Oja, M.,Idnurm, T., Lauri, T., Põder, K. Tallinna Ülikool/ HTM
Valk, A. /HTM
Serbak, K., Valk, A. /HTM
Innove
Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus (2016).
Räis, M. L., Sõmer, M., Centar/HTM
Kaska, M., Anspal, S., Centar/HTM
Kallaste, E., Centar/HTM
Räis, M., Kallaste, E., Sandre S.-L., Centar/HTM
Valk, A. /HTM
Ots, A.
Tire, G., Henno, I., Soobard, R., Puksand, H., Lepmann, T., Jukk, H., Lindemann, K., Kitsing, M., Täht, K. / SA Innove, HTM
Täht, K. Tartu Ülikool
Riigikontroll
Pulver, A., Toomela, A., TLÜ/HTM
Selliov, R. /HTM
Kasemets, L., Asser, H., Hannust, T., Rahnu, L., MindPark/HTM
Hillep, P., Pärnamets, R., Trubetskoi, E., Olev, H. OÜ Eesti Uuringukeskus, Norstat Eesti AS/TAI
Innove
Anspal, S., Järve, J., Kallaste, E., Kraut, L., Räis, ML., Seppo, I. Centar/HTM
Themas, A., Tarum, H., Soo, K., Reisberg, L., Aksen, M., Puolokainen, T., Lauri, T. ja Themas, E. Tartu Ülikool/Sotsiaalministeerium
Kraav, I. Perekasvatuse Instituut /Sotsiaalministeerium
 
 

4. HUVITEGEVUS JA VABA AEG

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
4.1 Huviharidus 
 
Huvihariduses osalemine
Hõivatud õppekohtade arv huvihariduses, 0-19aastased (üks õppija mitu korda, kui õpib mitmes asutuses või õppekaval)
103627
111933
111789
117998
135089
 
Huvikoolides osalevate õpilaste arv
Huvikoolides õppijad, 0-19aastased (üks õppija mitu korda, kui õpib mitmes asutuses või õppekaval)
103627
111933
111789
117998
 
Avatud noortekeskuste arv
(nii KOV hallatavad kui MTÜd)
246
247
263
280
 …
 
Noorte arv noortekeskustes
7-17aastased
138826
141162
145162
149141
 …
 
Laste osakaal, kel on olnud võimalik käia kõikides trennides, huvialaringides või eratundides, kus laps on soovinud käi
 4.-11. klassi õpilased, kes vastasid "Jah"
 
 
 
 
76%
 
Trennis, huviringis, eratunnis käivate laste osakaal
 4.-11. kl
 
 
 
 
81%
4.2 Puhke- ja vabaaeg lastel
 
Malevates osalenud laste arv
 
5 821
4 009
4 020
4 670
 …
 
Laste laagrites osalenud laste arv
 
27 915
28 296
29 423
31 561
 …
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Murakas, R., Beilmann, M., Lillemäe, E., Linno, M., Rämmer, A., Soo., K., Tooding, L.-M., Trumm, A. Tartu Ülikool /HTM
Villenthal, A., Kaunismaa, I., Veemaa, J., Talur, P., Žuravljova, M., Varblane, U. Tartu Ülikool. /HTM
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TÖÖ

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
5.1 Töö
 
Tööle võetud 0-15aastaste töötajate arv kokku
Aasta jooksul, registreerimiste alusel
1 869
2 190
2 284
2 848
3 834
 
Tööle võetud 0-15aastased töötajad tööliigi lõikes
Avalik haldus
 …
 …
 …
 …
 811
 
 
 
Haridus
 …
 …
 …
 …
771
 
 
 
Kunst ja meelelahutus
 …
 …
 …
 …
680
 
 
 
Kinnisvara
 …
 …
 …
 …
21
 
 
 
Kaubandus
 …
 …
 …
 …
249
 
 
 
Muud teenindavad tegevusalad
 …
 …
 …
 …
163
 
 
 
Majutus, toitlustus
 …
 …
 …
 …
254
 
 
 
Haldus ja abitegevus
 …
 …
 …
 …
370
 
 
 
Põllumajandus
 …
 …
 …
 …
109
 
 
 
Info ja side
 …
 …
 …
 …
91
 
 
 
Muud tegevusalad kokku
 …
 …
 …
 …
315
 
Alaealistega juhtunud tööõnnetused
 0-17aastased (aasta jooksul)
14
10
16
20
33
 
Alaealiste tööga seotud rikkumised
 0-17aastased (aasta jooksul)
11
20
3
8
36
 
Tööinspektsiooni ettekirjutused tööandjatele
0-17aastased (aasta jooksul)
1
-
-
1
4
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Kasearu, K., Trumm, A. /Eesti Noorsootöö Keskus
 
 

6. ELUSTANDARD JA TOIMETULEK

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
6.1 Eluase, elukeskkond
 
Lastega perede elamistingimused
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laste osakaal leibkondades, kus on üks või mitu probleemi eluasemega
21,6
17,2
17,8
16,4
17,4
 
 
Ruumipuuduses elavate laste määr, %
24,6
22,8
22
21,2
..
 
 
Eluasemekulude koormatusega leibkondades elavate laste määr, %
8,1
8,5
4,2
3,8
..
 
 
Väga väikese tööintensiivsusega leibkondades elavate laste määr, %
6,5
5,2
3,8
4
..
 
 
Mittetöötavates leibkondades elavate laste määr, %
8
7,5
6,6
6,4
6,9
6.2 Vaesus- ja ilmajäetus
 
Absoluutne vaesus
Absoluutse vaesuse piir eurodes
203
201
200
207
 ..
 
 
Laste (0-17) absoluutse vaesuse määr (%)
9,1
5,1
3,5
3,2
..
 
 
Absoluutses vaesuse elavate laste arv (tuhat)
22,3
12,5
8,6
8,1
..
 
 
Püsivaesuses
4,6
2,3
1,8
0,2
.. 
 
Suhteline vaesus
Suhtelise vaesuse piir eurodes
394
432
469
523
.. 
 
 
Laste (0-17) suhtelise vaesuse määr (%) 
20
18,6
16,5
15,9
..
 
 
Suhtelises vaesuses elavate laste arv (tuhat)
48,7
45,7
40,9
40,2
..
 
 
Püsivaesus
11,9
11,4
12,2
11,8
.. 
 
Materiaalne ilmajäetus, sh sügav materiaalne ilmajäetus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laste materiaalse ilmajäetuse määr, %
15
13,1
10,5
10,7
11,1
 
 
Materiaalses ilmajäetuses elavad lapsed (tuhat)
36,3
32
25,8
26,6
28,1
 
 
Sügava materiaalse ilmajäetuse määr laste puhul, %
5,7
3,9
4
3,4
3,5
 
 
Sügavas materiaalses ilmajäetuses elavad lapsed (tuhat)
13,7
9,6
9,8
8,4
8,8
6.3 Muud majandusliku heaolu näitajad laste osas
 
Perekonna jõukuse skoor
11-,13- ja 15-aastaste osakaal, kelle majanduslik olukord on halb
 37,1
 
 
 
23,3
 
 
 
11-,13- ja 15-aastaste osakaal, kelle majanduslik olukord on keskmine
43,5
 
 
 
46,9
 
 
 
11-,13- ja 15-aastaste osakaal, kelle majanduslik olukord on hea.
19,4
 
 
 
29,8
6.4 Sotsiaaltoetused lastele ja lastega peredele
 
Toimetulekutoetus
TTTd saanud lastega leibkondade arv, aasta jooksul
5 294
4 561
4 875
4 411
3 597
 
Puudega laste toetused
Saajate arv, aastalõpu seisuga
10 500
11 327
11 987
13 463
13 138
6.5 Sotsiaalteenused
 
Tugiisiku teenus lapsele
aasta jooksul
462
665
913
1 255
1 585
 
Isikliku abistaja teenus (aasta  jooksul)
Alates 2016. aastast uue SHS järgi teenust osutatakse ainult täiskasvanutele.  Lapsed saavad abi tugiisikuteenuse raames.
92
51
 ..
 ..
 ..
 
Abivahendid
aasta  jooksul
 …
 …
6 386
5 520
4 622
 
Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus
aasta  jooksul
799
865
1 044
768
770
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus / Pricewaterhouse Coopers Advisors /Justiitsministeerium
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Sotsiaalministeerium / Riigikantselei / Euroopa Sotsiaalfond
Reinomägi, A.  Õiguskantsleri Kantselei Laste õiguste osakond /Õiguskantsleri Kantselei
Sammul, M., Varblane, U., Tiit, E.-M. Tartu Ülikool /Sotsiaalministeerium
Reinomägi, A. /Sotsiaalministeerium
Faktum Uuringukeskus / Sotsiaalministeerium
Tiit, E.-M., AS Resta / Sotsiaalministeerium
 
 

7. TURVALISUS JA VÄGIVALD

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
7.1 Abivajav laps
 
Abivajavast lapsest teatamine (Lasteabi)
Pöördumiste arv
2 040
4 135
3 798
3 737
6 580
 
 
KOVi edasi saadetud teadete arv
113
111
154
247
574
7.2 Kehaline karistamine
 
Kehalist karistamist toetavad hoiakud  (täiskasvanute hulgas)
Teatud olukordades on laste füüsiline karistamine (löömine, tutistamine, näpistamine või mis tahes muul viisil valu või ebameeldivuse tekitamine) vajalik ja mõistetav kasvatusvahend (täiesti nõus, pigem nõus)
 
 
 
 
41,3%
 
 
 
…mehed
 
 
 
 
51,7%
 
 
 
…naised
 
 
 
 
31,2%
 
Kehalist karistamist toetavad hoiakud  (laste hulgas)
Teatud olukordades on laste füüsiline karistamine (löömine, tutistamine, näpistamine või mis tahes muul viisil valu või ebameeldivuse tekitamine) vajalik ja mõistetav kasvatusvahend (täiesti nõus, pigem nõus)
 
 
 
 
28%
 
 
 
…poisid
 
 
 
 
34%
 
 
 
… tüdrukud
 
 
 
 
21%
 
Lapsepõlves kehalist karistamist kogenud täiskasvanud (%)
 
 
 
 
 
 61,3%
 
 
 
…mehed
 
 
 
 
67,2%
 
 
 
…naised
 
 
 
 
55,6%
7.3 Laste vastu suunatud vägivald liigiti/ohvriks langemine
 
Vägivalla tõttu hukkunud laste arv
 
 -
 1
 1
 1
 1
 
Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude arv
 
 142
204
223
217
222
 
Registreeritud inimkaubanduse kuritegude arv alaealiste suhtes
 
15
63
59
67
 32
 
Lapsed, kes on kogenud kiusamist telefonis või internetis
Vähemalt kord kuus või sagedamini viimase 12 kuu jooksul
 
 
 
 
 24%
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Justiitsministeerium
Justiitsministeerium
Ahven, A., Kruusmaa, K.-C., Leps, A., Tamm, K., Tammiste, B., Tüllinen, K., Solodov, S., Sööt, M.-L. Justiitsministeerium
Soo, K., Lukk, M., Ainsaar, M., Beilmann, M., Sammul, M., Tamm, G., Espenberg, K., Murakas,  R., Arak, T., Aksen, M., Vahaste-Pruul, S., Kutsar, D. Justiitsministeerium
Kristel Kraas, Britt Tammiste. Justiitsministeerium
Markina, A., Žarkovski, B. Justiitsministeerium
Tamm, K., Ploom, T. Justiitsministeerium
Salla, J. Justiitsministeerium
Markina, A., Šahverdov-Žarkovski, B. Tartu Ülikool/ Justiitsministeerium
Strömpl, J., Selg, M., Soo, K., Šahverdov-Žarkovski, B. /Sotsiaalministeerium
Soo, K., Kutsar, D., Strömpl, J., Ainsaar, M., Altosaar, K., Laur, T. Sotsiaalministeerium
 
 

8. VÕRDNE KOHTLEMINE

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
8.1 Võrdne kohtlemine
 
Saatjata alaealised
Laste arv (aasta jooksul)
 -
 -
 2
-
-
 
Kodakondsuseta lapsed
Laste arv, aastaalguse seisuga
1 334
1 064 
883 
358 
266 
 
Alaealiste abielud
 
Kokku
5
4
7
9
1
 
 
 
Poisid kokku
1
1
0
1
0
 
 
alla 16aastased
0
0
0
0
0
 
 
16aastased
0
0
0
0
0
 
 
17aastased
1
1
0
1
0
 
 
Tüdrukud kokku
4
3
7
8
1
 
 
alla 16aastased
2
0
0
0
0
 
 
16aastased
1
2
3
3
0
 
 
17aastased
1
1
4
5
1
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Ney, M., Rannaääre, K., Raud, K. / Eesti LGBT Ühing
 
 

9. LAPSESÕBRALIK MENETLUS

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
9.1 Laste kohtlemine õigussüsteemis
 
Laste arv kinnistes lasteasutustes (KLAT)(enne 2018.a. nimetati erikoolideks)
Laste arv kokku
 ..
 ..
 ..
 ..
 57
 
 
neist vahistamise asendusega KLAT-s olevad lapsed
..
..
..
..
3
 
Lapsed vanglates
Alaealisi vange kokku
 33
24
29
20
 14
 
 
vahistatud
 13
13
13
6
 4
 
 
süüdimõistetud
 20
11
16
14
 10
9.2 Laste poolt toimepandud vägivald ja kuriteod
 
Laste poolt toimepandud kuriteod
 
1 342
1 428
1 016
1 022
1 124
 
Laste poolt toimepandud väärteod
SiM/PPA
 
11 002
8 623
7 332
6 405
3 940
 
Osalemine kaklustes
11-, 13-, 15-aastaste poiste osakaal (%), kes on viimase 12 kuu jooksul vähemalt ühe korra kakluses osalenud
42,4
 
 
 
47,4
 
 
 
11-, 13-, 15-aastaste tüdrukute osakaal (%), kes on viimase 12 kuu jooksul vähemalt ühe korra kakluses osalenud
12,8
 
 
 
22
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Stanislav Solodov, Kaire Tamm; Justiitsministeerium
Luuk, A., Tiko, A., Luuk, H., Luuk, K., Sova, H., Kollamaa Rander, K. Justiitsministeerium
Kaire Tamm, Kadri Ann Salla. Justiitsministeerium
Kask, K. Justiitsministeerium
Strömpl, J., Kaldur, K., Karu, M. Balti Uuringute Instituut. FRA
Kaldur, K., Karu, M., Meiorg, M, Käsper, K. Balti Uuringute Instituut. FRA
Ahven, A. /Justiitsministeerium
Ojakallas, T./Sotsiaalministeerium
Kask, K. /Justiitsministeerium
Aaben, L., Salla, J., Markina, A. Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Aaben, L., Tammik, M., Kallavus, K. Praxis./Justiitsministeerium
Salla, K. A., Tamm, K. /Justiitsministeerium
Rannala, I.-E., Tiko, A., Rohtla, A. TLÜ/ Justiitsministeerium
 
 

10. LAPSESÕBRALIK ÜHISKOND

 

 
MÕÕDIKUD üldnimetus
ALLIKAS
Täpsustus, täpsem indikaator
2014
2015
2016
2017
2018
10.1 Lapse õiguste alane teadlikkus
 
Laste osakaal, kes on lapse õigustest kuulnud
 
 
 
 
 
70%
 
Täiskasvanute osakaal, kes on lapse õigustest kuulnud
 
 
 
 
 
75%
10.2 Laste võimalus ühiskonnaelus osaleda
 
Maakondlikud ja KOV noortekogud
 
85
83
75
37
 …
10.4 Lastekaitsesüsteemi osapooled, koostöö süsteem
 
Lastekaitsetöötajate arv
 
253
292
315
320
259
 
Täidetud lastekaitsetöötajate ametikohad töökoormuse järgi
 
202,25
213,85
233,73
246,01
248,6
 
Laste arv 1 KOV lastekaitsetöötaja ametikoha kohta
 
1 208
1 155
1 069
1 025
1024
 
  • UURINGUD
 
NIMETUS
LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja
Rakendusliku Antropoloogia Keskus / Sotsiaalministeerium
Lapse õiguste ja vanemluse uuring (2018)
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium
 
 
Aksen, M., Kiisel, M., Saarsen, K., Koppel, H., Jaanits, J., Tammsaar, H., Rajaveer, L., Narusson, D., Trumm, E. Tartu Ülikool/Eesti Noorsootöö Keskus
Eesti piirkondlik areng. Noored Eestis. (2018) Statistikaamet
Kilp, A. Riigikogu toimetised (RiTo 36/2017, lk 171-188)
Ajakiri Mihus, Juuni 2017, nr 21
Lapse õiguste ja vanemluse monitooring (2012)
Karu, M., Turk, P., Biin, H., Suvi, H., Praxis/Riigikantselei koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumiga
 
 
 
 
TNS Emor/ Sotsiaalministeerium
TNS Emor/ Sotsiaalministeerium
Lagerspetz, M., Hinno, K., Joons, S., Rikman, E., Sepp, M., Vallimäe, T. /Sotsiaalministeerium
Statistikaamet
Eesti Noorsootöö Keskus
ÜRO Lapse Õiguste Komitee
Eesti Inimõiguste Keskus
Ernst&Young Baltic AS, Sotsiaalkindlustusamet
MTÜ Lastekaitse Liit
Õiguskantsler
Välisministeerium
 
Statistikaamet
 
 

LÜHENDID

 
AKU – Ajakasutuse uuring
CW – rahvusvaheline laste heaolu uuring Children’s World
COSI – Euroopa laste rasvumise seire uuring
ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus
ESPAD – Euroopa riikide 15-16-aastaste kooliõpilaste alkoholi, tubaka ja illegaalsete uimasite tarvitamise uurin
EU-KO – EU-KidsOnline uuring
HBSC – rahvusvaheline Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
JuM – Justiitsministeerium
LÕVU – Lapse õiguste ja vanemluse uuring
PISA –​ OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring
PPA – Politsei- ja Piirivalveamet
SA – Statistikaamet
SoM – Sotsiaalministeerium
SiM – Siseministeerium
SKA – Sotsiaalkindlustusamet
TAI – Tervise Arengu Instituut
TSTUA – Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
.. – mõiste ei ole rakendatav
… – andmeid ei ole saadud või on need avaldamiseks ebakindlad