Sisedokumendid

Õiguskantsleri Kantselei eelarve

 

Majandusaasta aruanne

 

Õiguskantsleri Kantselei palgajuhend

 

Õiguskantsleri Kantselei ametnike palgaandmed

 

Õiguskantsleri Kantselei riigihanked

 

Õiguskantsleri Kantselei koostatud või tellitud analüüsid jm publikatsioonid