Seminar laste õigustest

 

NÄDALA SÜNDMUS 21. aprill 2008

22. aprillil kell 9.00 – 17.00 toimub Õiguskantsleri Kantseleis TAIEX-iga koostöös korraldatud seminar „Lapsed ja nende õigused“

Seminari eesmärk on tutvustada lapse õigustega tegelevatele Eesti riigi-, maavalitsuste ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ja mittetulundusorganisatsioonidele lapse õiguste rahvusvahelist mõõdet - rahvusvahelistest ja piirkondlikest lepingutest tulenevaid kohustusi ja teiste riikide kogemust nende täitmisel. Seminaril käsitletavate teemade hulgas puudutatakse laste õiguste kujunemislugu ning UNICEFI ja Euroopa Nõukogu rolli laste õiguste tagamisel, samuti kooliskäivate laste õigusi; õiguskantsleri nõunikud annavad ülevaate ka laste õiguste kaitsest Eestis ning haridusõiguse probleemidest läbi õiguskantsleri menetluste.

Seminari teemad on valitud Õiguskantsleri Kantselei ja TAIEXi (Euroopa Komisjoni tehnilise abi talitus) koostöös.

Seminaril esinevad Euroopa Nõukogu ning UNICEF-i laste õiguste asjatundjad, Euroopa kõrgkoolide õppejõud ning laste õiguste spetsialistid, õiguskantsleri laste õiguste ja haridusõiguse nõunikud.

Seminarile on kutsutud osavõtjad kolmest Eesti erikoolist – Puiatu, Tapa ja Kaagvere Erikoolist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Justiitsministeeriumist ja Rahvastikuministri Büroost, Eesti Õpetajate Liidust, Eesti Haridustöötajate Liidust, Maavalitsuste sotsiaalosakondadest, Eesti Linnade Liidust, Eesti Maaomavalitsuste Liidust, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudist, Eesti Lastekaitse Liidust, UNICEF-i Eesti organisatsioonist, Heateo Sihtasutusest, SOS Lasteküla Eesti Ühingust, Kasuperede Liidust jm

Seminari töökeel on inglise keel sünkroontõlkega eesti keelde.

Seminari kava

SEMINAR ON HUMAN RIGHTS OF CHILDREN

08.45 – 09.15 Registration

09.15 – 09.20 Opening Ceremony
Brief roundtable introduction of participants and their expectations for the workshop
Welcoming remarks by representative of the host country.

09.20 – 09.40 Child Rights in Estonia
Ms. Kadri Soova, Office of the Chacellor of Justice, Estonia

09.40 – 10.00 Educational rights in the practice of the Chancellor of Justice
Ms. Anu Uritam, Office of the Chacellor of Justice, Estonia

10.00 – 10.30 Coffee break

10.30 – 11.30 Brief history of the rights of children and the role of UNICEF
Mrs. Margaret Wachenfeld, Senior Policy Adviser, UNICEF Brussels Office

11.30 – 12.45 The work of the Council of Europe to promote children\'s rights and the case law of the ECHR on children\'s rights
Ms. Lioubov Samokhina, Programme Officer, Council of Europe

12.45 – 14.15 Lunch

14.15 – 15.15 Making International Children\'s Rights a Domestic Reality
Ms. Elaine O\'Callaghan, PhD Candidate, University College Cork

15.15 – 15.45 Time for discussion and closing

15.45 – 16.00 Coffee break