Seisukohad

02.09.2008 Märgukiri: vee-arvesti paigaldamise kohustus
01.09.2008 OPCAT kontrollkäik: lühiajalised kinnipidamiskohad

Kontrollkäigu raames külastasid õiguskantsleri nõunikud ajavahemikul september 2008 kuni jaanuar 2009 Siseministeeriumi haldusalas olevaid kinnipidamiskambreid – piirvalvekordoneid ja maanteepiiripunkte, samuti politseiosakondi ning konstaablijaoskondi. 

27.08.2008 OPCAT kontrollkäik: Ida-Viru Keskhaigla nakkushaiguste osakond ja tuberkuloosiosakond
27.08.2008 Kontrollkäik: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu
14.08.2008 Vastuolu puudumine: õpetajate lähetustoetus
04.08.2008 Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: KOV omafinantseeringu määr vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamise projektis
28.07.2008 Märgukiri: kirjavahetus vanglas
23.07.2008 Märgukiri: sünniga saadud kodakondsusest loobumine
18.07.2008 Märgukiri: tasuta sõiduõiguse regulatsioon ühistranspordis
10.07.2008 Opcat kontrollkäik: Lääne Politseiprefektuuri Rapla arestimaja

Kontrollkäik toimus isiku avalduse alusel algatatud menetluse raames, kontrollkäigu kokkuvõtet ei koostatud.