Seisukohad

10.09.2009 Kontrollkaik: Harku Vallavalitsus
31.08.2009 Vastuolu puudumine: sundeksemplari võõrandamine
29.08.2009 Kontrollkäik: Eesti Punase Risti Narva linna Seltsi kodutute öömaja
28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009 Kontrollkäik: Jõhvi kodutute varjupaik
28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

27.07.2009 Vastuolu puudumine: suitsuandurite kontroll
23.07.2009 Ettepanek Riigikogule: käibemaksutõusust etteteatamine

Stenogramm õiguskantsleri ettepaneku esitamisest Riigikogus