Seisukohad

17.11.2009 Märgukiri: ehitusmääruses detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise regulatsioon Rae vallas
16.11.2009 Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: erakondade rahastamine
13.11.2009 Vastuolu puudumine: elektriseadme kasutamise kulud vanglas
09.11.2009 Kontrollkäik Logistikapataljoni

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009 OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009 OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009 Kontrollkäik: Valga Jaanikese Kool
09.11.2009 OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

05.11.2009 Kontrollkaik: Rae Vallavalitsus
04.11.2009 Vastuolu puudumine: tahtlikult toime pandud kuriteo eest karistatud isiku teenistusse võtmine