Seisukohad

11.09.2009 Vastuolu puudumine: kartseri sisustus vanglas
10.09.2009 Märgukiri: haigushüvitise maksmine ja haiguslehtede õigsuse kontrollimine
10.09.2009 Kontrollkaik: Harku Vallavalitsus
31.08.2009 Vastuolu puudumine: sundeksemplari võõrandamine
29.08.2009 Kontrollkäik: Eesti Punase Risti Narva linna Seltsi kodutute öömaja
28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009 Kontrollkäik: Jõhvi kodutute varjupaik
28.08.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.