Seisukohad

16.10.2009 Kontrollkäik: Porkuni Kool
15.10.2009 Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele:eelarvevahendite kasutamise piiramise põhiseaduspärasus
15.10.2009 OPCAT kontrollkäik: Lõuna Prefektuuri Võru ja Valga politseijaoskonna arestimaja
12.10.2009 OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.10.2009 OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.10.2009 OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.10.2009 OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.10.2009 Kontrollkäik: Jõgeva Linna Sotsiaalmaja Kodutute öömaja
08.10.2009 Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: korruptsioonioht Paide linnas
07.10.2009 Vastuolu: puudumine kustunud karistuse arvestamine vanglateenistusse võtmisel