Seisukohad

25.10.2010 Märgukiri: Tallinna maamaksuvabastus
22.10.2010 Arvamus eelnõule: karistusregistri seaduse eelnõu
22.10.2010 Märgukiri: tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmete välislähetuse päevaraha ja kuluhüvitised
13.10.2010 OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

13.10.2010 OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

13.10.2010 OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

13.10.2010 OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.10.2010 OPCAT kontrollkäik: PPA Põhja Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Tallinna kainestusmaja
06.10.2010 Ettepanek Kiili Vallavolikogule: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumistasu
13.09.2010 Märgukiri: tasuta hariduse pakkumine Keilas