Volituse alusel isikut tõendavate dokumentide kättesaamine