Volikogu liikme mandaadi ja sama omavalitsusüksuse osavallakogu liikmesuse ühitamine