Vastus seoses Riigikogu erikomisjoni istungile ilmumata jätmisega