Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuva üksuse võlakohustuste tagamine