Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: kodakondsuse seaduse § 29 rakendamine