Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: avalike koosolekute läbiviimise keelu põhiseaduspärasus