Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele:eelarvevahendite kasutamise piiramise põhiseaduspärasus