Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: tõenditega tutvumine ja lähedastele informatsiooni andmine eeluurimise ajal