Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Saksamaale ümberasunutele kuulunud vara tagastamine