Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimetuks tunnistamise tagajärg