Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu 166 SE