Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: lisatasu magistrikraadi eest