Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: KOV omafinantseeringu määr vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamise projektis