Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: koolikatsed esimesse klassi astumiseks