Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: hoiuala ja püsielupaiga-aluse maa erastamine