Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: 2008. aasta riigieelarvesse täiendava kassareservi loomise seaduspärasus