Vastuolu puudumine: volikogu liikme kirjalik küsimus vallavalitsuse liikmele