Vastuolu puudumine: veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu kehtestamine