Vastuolu puudumine: vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise kord