Vastuolu puudumine: vanusepiirangud pürotehniliste toodete müümisel