Vastuolu puudumine: VangS § 25 lg 3 põhiseaduspärasus