Vastuolu puudumine: vanglaametnike töö tasustamine