Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 65 lõike 1 põhiseaduspärasus