Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 64 lõike 1 põhiseaduspärasus