Vastuolu puudumine: vanemahüvitise arvestamise alused

Õiguskantsler on seisukohal, et vanemahüvitise arvestamise kord, mille kohaselt võetakse vanemahüvitise suuruse arvutamisel arvesse ainult sellise vanemahüvitist taotleva inimese tulu, mis oli Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud, on põhiseaduspärane.
Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kes leidis, et ei ole õiglane, et tema Euroopa Liidu institutsioonide heaks töötamiselt teenitud tulu ei lähe arvesse vanemahüvitise arvutamisel.
Õiguskantsleri hinnangul on vanemahüvitise arvestamise alused kooskõlas põhiseadusega ning on aktsepteeritav, et seadusandja on otsustanud toetada suuremal määral neid lapsevanemaid, kes on andnud rohkem sotsiaalmaksu Eesti riiklikku pensioni- ja ravikindlustussüsteemi.