Vastuolu puudumine: Vanemahüvitise vähendamine koondamise korral