Vastuolu puudumine: vahistatute ja kinnipeetavate erinev kohtlemine