Vastuolu puudumine: võrdne kohtlemine ajateenistusse kutsumisel