Vastuolu puudumine: Võnnu valla tunnustus tublidele õpilastele