Vastuolu puudumine: uue planeerimisseaduse põhiseaduspärasus