Vastuolu puudumine: tehnorajatise talumise kohustus