Vastuolu puudumine: tegevusloa taotlemine tee ehitamiseks