Vastuolu puudumine: tegevteenistuses kaitseväelase kuulumine Kaitseliidu kollegiaalsesse organisse