Vastuolu puudumine: teenistusaja arvestamine teenistusastme määramisel