Vastuolu puudumine: teatud distsiplinaarkaristuste puudumine avavanglasse paigutamise eeldusena