Vastuolu puudumine: Tallinna Linnavolikogu 10.05.2005 määruse nr 13 põhiseaduspärasus