Vastuolu puudumine: töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamine